top of page

Vores historie

St. Blicher gruppe blev formelt stiftet den 24. april 1960, så vi har mange gode år på bagen, og vi kan om et par år holde 60 års jubilæum som spejdergruppe.

I slutningen af 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne var der i Danmark brændende ønsker om at oprette spejdergrupper - og således også her i Spentrup. Det var meget idealistiske mennesker, som med et helt utroligt engagement og en stærk pionerånd fik startet og med tiden opbygget vores spejdergruppe.

Mange børn og voksne har i gennem alle disse år haft deres tilknytning til vores spejdergruppe både som spejdere, ledere, grupperådsmedlemmer, forældre og på mange andre måder. Alle har bidraget på bedste vis til, at vi i dag har en rigtig velfungerende spejdergruppe, som pt. tæller omkring 70 medlemmer.

Har man lyst til at læse mere om vores spejdergruppes historie, så kan man låne vores jubilæumsskrift, som blev udarbejdet i forbindelse med gruppens 50 års jubilæum i 2010.

bottom of page